Velg en side

Mange voksne har opplevd å måtte ta opp lån i forbindelse med at uforutsette utgifter har dukket opp. Lån er på mange måter en god løsning, men det er viktig å huske at pengene du låner skal betales tilbake med tilhørende renter. Betaler du ikke som avtalt vil rentene fort bli høye, noe som igjen kan gjøre at du havner bakpå økonomisk. Heldigvis finnes det muligheter for fleksibel nedbetaling av lån, og det kan hjelpe deg å få bedre kontroll på egen økonomi.

Hva er fleksibel tilbakebetaling?

I dag finnes det flere långivere, og konkurransen blant aktørene er relativt stor. Derfor har låneavtalene blitt gunstigere for dem som trenger lån, og en av fordelene som har dukket opp er muligheten til å selv bestemme hvor fort lånet skal nedbetales. Faktisk lar de fleste långivere deg bestemme selv hvor raskt du vil betale tilbake lånet – og ofte kan du velge mellom alt fra 1 år og 5 år på vanlige forbrukslån. Det gir det muligheten til å tilpasse lånet etter din egne økonomiske situasjon.

Valgfri nedbetaling

Vi nordmenn ligger helt i verdenstoppen hva gjelder gjeld, og mye skyldes at vi har så stor valgfrihet i tilbakebetalingen. Trenger du raskt penger til et uforutsett tannlegebesøk eller fordi du har spilt uten et budsjett på spilleautomater kan du ta opp lån på dagen, og om ønskelig kan du betale ned hele lånet igjen når neste lønning tikker inn og på den måten nesten unngå rentekostnader fullstendig.

Skulle du imidlertid få en mer permanent vanskeligstilt økonomi har du muligheten til å ta opp lån med lang nedbetalingstid og lave terminbeløp – altså beløp som skal betales tilbake per måned. Det gir deg en ekstra buffer i en vanskelig hverdag, uten at du trenger å betale tilbake det du skylder umiddelbart. På den måten får du tid til å sette deg inn i egen økonomi og legge en plan for fremtiden uten å slite økonomisk mens du gjør det.

Muligheten til å pause lån – og renter

Ser du at du i fremtiden vil slite med å betale tilbake noen av terminbeløpene, tilbyr flere aktører deg å fryse lånet – og rentene – for en viss periode. Du betaler en engangssum for å gjøre det, men det er ikke snakk om store summer. Er du i en prosess der du forsøker å få ny jobb eller en ekstrajobb kan det å fryse lån være en gunstig løsning frem til lønningene hos din nye arbeidsgiver tikker inn. Da slipper du at utestående renter vokser og at pengene du skylder blir flere.

Færre mislighold

At mange misligholder lån er ingen hemmelighet. Det har vært et stort problem i lang tid, og mye har skyldes strenge vilkår og lite fleksibilitet. Men i takt med at lånevilkårene blir gunstigere, får også flere muligheten til å oppfylle lånevilkårene sine og på den måten unngå inkasso, betalingsanmerkninger og mislighold. Derfor er mer fleksible låneavtaler første steg på veien mot en sunnere lånekultur, der det å låne penger faktisk kan hjelpe i en vanskelig økonomisk situasjon fremfor å på sikt gjøre den verre for de involverte.